CDS 2 2019 Exam Answer Key: Check here

CDS 2 2019 Exam Answer Key: Check here

CDS 2 2019 Exam Answer Key: Check here

Every year Union Public Service Commission conducts the Combined Defence Services Examination twice for the induction of the officers in the Indian Armed Forces i.e Indian Army, Indian Air Force, Indian Navy. This year CDS 2 2019 was conducted on 8th September and lakhs of defence aspirants appeared in the exam. Official answer key would be updated by the Union Public service commision after publishing the final result. Here we have provided you the answer key of CDS 2 2019 Exam.

CDS 2 2019 Exam Answer Key

English

CDS 2 2019 Answer Key with Questions for Paper 1 (English)

1BAAA
2CCBB
3BBBC
4AACA
5BAAD
6AAAB
7ADBB
8AAAD
9BBAC
10CBDA
11ACAC
12DABB
13CAAA
14ABAD
15AABD
16AAAC
17ADBB
18AAAA
19BBCA
20CAAB
21AABD
22DBAC
23BACC
24BBBB
25DADB
26CCAA
27AABB
28CBBA
29BAAA
30ACAC
31DBBB
32DDCA
33CACA
34BBDA
35ABAD
36AADA
37BCDB
38DBDB
39CBAC
40CCCA
41BDBA
42BBBB
43ABCA
44BADA
45AABD
46AABA
47BDAB
48CDAA
49CBAA
50DABB
51ADCA
52DABB
53DAAA
54DBBC
55AAAA
56CAAB
57BBAA
58BCBC
59CCCB
60DDAD
61BADA
62BDCB
63ADAB
64ADAA
65AAAB
66ACAC
67CBAB
68BBBA
69ACCB
70CDAA
71CBDA
72CBBA
73CABB
74AADC
75CACA
76DAAD
77DBCC
78BCBA
79AAAA
80DDDA
81ABDA
82ABCA
83BDBC
84ACAB
85AAAA
86BCBC
87BBDC
88CACC
89ADCC
90ADBA
91BCBC
92ABAD
93AABD
94DAAB
95ABAA
96BDCD
97ACBA
98ACAA
99BBAB
100ABAA
101BADA
102CBAB
103CACC
104ABBC
105BCAD
106ABCA
107CACD
108BBCD
109DACD
110AAAA
111BACC
112BBDB
113ACDB
114AABC
115CDAD
116BCDB
117AAAB
118AAAA
119AABA
120DAAA


CDS 2 2019 Answer Key Paper 2 (General Knowledge)


Q. NO
SET A
SET B
SET C
SET D
1
C
2
C
3
A
4
B
5
B
6
D
7
8
9
10
11
A
12
A
13
A
14
B
15
C
16
17
B
18
B
19
D
20
A
21
B
22
23
C
24
25
A
26
27
B
28
29
30
C
31
C
32
33
A
34
B
35
36
C
37
A
38
39
40
D
41
42
B
43
44
45
D
46
C
47
B
48
D
49
50
B
51
B
52
C
53
B
54
55
56
C
57
C
58
59
B
60
A
61
62
63
64
A
65
B
66
C
67
A
68
69
70
C
71
B
72
C
73
B
74
B
75
76
A
77
78
C
79
80
A
81
A
82
A
83
C
84
C
85
B
86
B
87
B
88
89
A
90
C
91
A
92
93
C
94
A
95
D
96
D
97
A
98
D
99
A
100
101
A
102
D
103
A
104
C
105
D
106
B
107
C
108
C
109
C
110
C
111
B
112
C
113
A
114
B
115
D
116
B
117
A
118
B
119
A
120
D

CDS 2 2019 Answer Key Paper 3  (Elementary Mathematics)

Q. NOSET ASET BSET CSET D
1A
2B
3B
4A
5A
6D
7C
8D
9B
10C
11-
12A
13B
14C/D
15C
16B
17A
18A
19C
20C
21C
22C
23B
24C
25D
26C
27A
28A
29A
30C
31-
32A
33A
34C
35C
36A
37B
38D
39B
40C
41C
42C
43A
44C
45A
46A
47C/D
48B
49A
50A
51A
52B
53A
54C
55D
56D
57B
58B
59A
60C
61B
62A
63D
64B
65C
66C
67C
68B
69B
70A
71B
72A
73C
74C
75B
76B
77B
78B
79C
80D
81B
82A
83D
84C
85B
86B
87D
88D
89B
90B
91-
92-
93C
94-
95A
96D
97D
98A
99D
100A
Jai Hind

1 comment: